Integritetspolicy

Integritetspolicy och GDPR
Babysocksbox har upprättat dessa riktlinjer i syfte att förbättra din upplevelse när du besöker www.babysocksbox.se samt vilka regelverk Babysocksbox hemsida följer. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter inom ramen för gällande lagstiftning och Dataskyddsförordningen.

Genom att använda denna sidan accepterar du våra användarvillkor och vår integritetspolicy. Dessa gäller när du eller det företag som du företräder gör en beställning från oss initierats via www. babysocksbox.se. Avtal ingås på svenska mellan dig eller det företag som du representerar och Babysocksbox.

Avtal och beställning
Beställning kan göras via webbplatsen och i samband med detta accepterar du Villkoren. Beställning kan också ske via fax, e-post eller telefon. Vid beställning skickar Babysocksbox så snart som möjligt en orderbekräftelse till Dig som bekräftar beställningen och ett avtal mellan dig och Babysocksbox har därmed ingåtts. Babysocksbox har rätt att i enskilda fall neka eller ändra beställningen.
Produktinformation
Babysocksbox reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Babysocksbox har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen och att löpande göra produktändringar och förbättringar.

Upphovsrätt
Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Babysocksbox. All text, grafisk design, logotyper, bilder, etc tillhör Babysocksbox och får inte kopieras, överlåtas, försäljas, reproduceras eller förändras, utom för rent privata syften eller där det är uttryckligen är tillåtet eller Babysocksbox gett sitt skriftliga tillstånd.

Priser
Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Babysocksbox priser är angivna i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Eventuella betalnings- och fraktavgifter anges separat. Priserna redovisas både innan beställningen och i orderbekräftelsen. Babysocksbox är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som kunden har beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs. Babysocksbox reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar på grund av ändrad moms samt ändring av lagstadgade avgifter.

Hantering av personlig information.
När du beställer en vara eller tjänst på www.babysocksbox.se via någon av våra distributionskanaler, kommer dina personuppgifter först att registreras i vår kunddatabas och användas för administration och skapande av ett konto till dig. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser och uppföljning samt för marknadsföringsändamål inom Babysocksbox. Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer.

Uppgifter om företag
För myndigheter, kommuner och näringsidkare registreras, utöver organisationsnumret, personnummer för beställare. Utöver detta registreras kontaktpersoner hos företag med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

Tredjepartkanaler
När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress.  Babysocksbox kan också komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Säkerhet
Babysocksbox strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Sättet att använda de personuppgifter som lämnas är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande så förbinder vi oss att hantera dessa uppgifter i enlighet med de regler som finns avseende personuppgifter såsom GDPR, integritet och sekretess. 
Informationssäkerhet. Vi vet att du är mån om att vi skyddar dina personuppgifter från att de används felaktigt. De personuppgifter som vi behandlar är endast de uppgifter som har lämnat till oss, t.ex. ditt namn, personnummer, telefonnummer eller e-postadress. Personuppgifterna behandlas i syfte att uppfylla avtal och relationen med dig.

Användningsområde
Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till annat bolag förutom för behandling för Babysocksbox räkning exempelvis tryckning, distribution, statistik eller administrativa ändamål. Uppgifterna kan också komma att användas för att Babysocksbox ska kunna administrera exempelvis marknadsföring och utskick av erbjudanden. Dina personuppgifter kommer behandlas till dess att de inte längre behövs för relationen med Babysocksbox.

GDPR
Du har rätt att en gång per kalenderår begära kostnadsfri information om dina egna personuppgifter oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss per post (begäran kan alltså inte skickas via e-mail). Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig. Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Återkallning
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Notera dock att vissa avtal och samspel mellan dig och Babysocks kan förutsätta behandling av personuppgifter för att kunna genomföras eller bibehållas.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?
Vi behandlar den typen av uppgifter som är nödvändig för oss i syfte att uppfylla våra avtal som leverantör, partner eller kund.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
För dig som är besökare på vår hemsida www.itgarden.se så behandlar Babysocks ditt besök genom flera parametrar såsom köphistorik och ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta erbjudanden till er organisation.

Vilka rättigheter har du och hur gör du?

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.
Rätt till radering och begränsning
I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om det saknas laglig grund för innehavande. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt än överenskommet.

Rätt till invändning och samtycke
Vi använder personuppgifter för exempelvis direktmarknadsföring vilket du har rätt att invända mot. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot annan behandling av dina uppgifter som du inte lämnat samtycke till.

Rätt till dataportabilitet
När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

Vad gör du om du har frågor och klagomål?
Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice på info@babysocksbox.se Du kan maila dina frågor om dina rättigheter eller andra frågor om hur Babysocksbox arbetar med dataskydd. Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler till Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?
Om Babysocks skulle avvika från denna policy och behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med andra företag kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på https://babysocks.se/privacypolicy

Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?
Laglig grund genom avtal
– Vi använder dina personuppgifter för att leverera den avtal vi har signerat, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.
– Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.
– Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
– Din betalningshistorik och kreditkontroller.
– Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.
– Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter.

Laglig grund intresseavvägning
– Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med externa partner.
– Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig.
– Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Vi använder oss av Cookies
En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts.Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera.

Babysocks använder sig av cookies för att göra din upplevelse bättre. Du kan själv stänga av cookies. Vi kan dock ej garantera att sidan fungerar som tänk.

Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till annat bolag förutom för behandling för Babysocksbox räkning exempelvis tryckning, distribution, statistik eller administrativa ändamål. Uppgifterna kan också komma att användas för att Babysocksbox ska kunna administrera exempelvis genomföra marknadsföring och utskick av erbjudanden. Dina personuppgifter kommer behandlas till dess att de inte längre behövs för relationen med Babysocksbox eller du begär att vi ska radera vissa uppgifter.

Informationssäkerhet
Babysocksbox vet att du är mån om att vi skyddar dina personuppgifter från att de används felaktigt. De personuppgifter som vi behandlar är endast de uppgifter som har lämnat till oss, t.ex. ditt namn, personnummer, telefonnummer eller e-postadress. Personuppgifterna behandlas i syfte att uppfylla avtal och relationen med dig.

Skulle du ha frågor eller annat hur vi behandlar din data kontakta oss på info@babysocksbox.se eller Babysocksbox c/o Swe Sales AB, Veddestavägen 19, 175 62 Järfälla, Sverige